پایگاه خبری تحلیلی کارگر

برنامه مشخصی برای نرخ ارز تعادلی داریم

برنامه مشخصی برای نرخ ارز تعادلی داریم

رئیس کل بانک مرکزی گفت: برنامه های مشخصی برای ساماندهی بازار ارز و حرکت در مسیر نرخ ارز تعادلی در پیش داریم که با مشورت صاحبنظران اقتصادی آن را عملیاتی و اجرا میکنیم.
کلیه حقوق محفوظ میباشد