تاریخ : 12:39 - 1396/06/04
کد خبر : 67229
سرویس خبری : سیاسی
 

علت اصلی حصر سران فتنه در سال ۸۹ چه بود!؟

علت اصلی حصر سران فتنه در سال ۸۹ چه بود!؟

غائله ۲۵بهمن۸۹، نقشه و طرحی علیه یک ملت بود که باعث حصر عوامل داخلی آن شد.