15:30 - 1395/11/04

نشست بررسی و آسیب‌شناسی قانون کار در قم برگزارشد

نشست بررسی و آسیب‌شناسی قانون کار در قم برگزارشد

صبح امروز سوم بهمن 1395نشست بررسی و آسیب‌شناسی قانون کار و ارائه راهکارها و پیشنهادات تقنینی درسالن جلسات مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش کارگرانلاین، صبح امروز سوم بهمن 1395نشست بررسی و آسیب‌شناسی قانون کار و ارائه راهکارها و پیشنهادات تقنینی با حضور حضرت آیت الله احمد مبلغی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی  و نصراله بازوند مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم و شوکت عضو هیات امنای تامین اجتماعی کشور، مشاورین معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمایندگانی از تشکلهای کارگری و کارفرمایی استان، کارشناسان و اساتید دانشگاه  درسالن جلسات مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی  برگزار شد.

در این مراسم حضرت آیت الله احمد مبلغی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و عضو مجلس خبرگان رهبری، با بیان اینکه منطق اسلام درباره کار مبتنی بر ش اصل استوار است اظهار داشت: کارفرما نباید وضعیت اضطراری کارگر را به سود خود مصادره کند. وضعیت کارگر دارای سه ضلع" اقتصادی – معیشتی"، "فرهنگی – منزلتی" و "اخلاقی – کرامتی"  است.
وی ادامه داد: در اصلاح قانون کار باید اقتضاءات این سه ضلع مهم در زندگی کارگر به صورت دقیق ملحوظ و رعایت گردد.


کار برای حیات، پیشرفت، نشاط  و ارزش اساس است
آیت الله مبلغی گفت: اصل اول از اصول اسلام نسبت به کار این است که آن، مبنا و اساس حیات، پیشرفت، نشاط و ارزش برای انسان و جامعه انسانی است.
وی ادامه داد: این اصل از آیه شریفه 39 از سوره النجم به دست می آید: " وَأَن لَیسَ لِلإِنسانِ إِلّا ما سَعىٰ "وی خاطرنشان کرد: بر اساس این آیه، انسانَ فاقد سعی و تلاش (چه فرد و چه جامعه) واجد چیزی نیست.


 اصل کیفیت
آیت الله مبلغی خاطرنشان کرد: اصل دوم این است که، کار باید با کیفیت انجام شود، ارزش کار هر انسان به اندازه کیفیتی است که در ارایه آن به انجام می رساند. در منطق اسلام اگر امر، بین کار دارای کیفیت و کار دارای کمیت، دائر مدار شود، باید کیفیت را ملاک قرار گیرد.
وی ادامه داد: این اصل تا آنجا به پیش رفته که در روایت آمده است که "قیمة کل امرء ما یحسنه"، طبق این روایت، معیار ارزش گذاری نسبت به کار، داشتن خروجی با کیفیت است، کار را باید با اتقان و احسان انجام داد که به کیفیت منتهی شود.


اصل محوریت دادن و اصالت بخشیدن به انرژی
عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: از آن جا که کار صرفا به اتکای انرژی - که در فرد یا زمین نهفته است - انجام می شود - بگونه ای که بدون آن، هیچ کاری شکل نمی گیرد- پس باید به انرژی اصالت و محوریت بخشید و آن را به همان اندازه اهمیت داد که کار در اسلام از آن برخوردار است.
آیت الله مبلغی گفت: اصالت بخشیدن و محوریت دادن به انرژی یعنی صرفه جویی و حفظ کردن منابع آن، استفاده بهینه و ایجاد زیرساخت ها و تکنولوژی لازم برای بهره بردن راحت و درست از آن توسط نیروهای کار، نسلی و فرانسلی دیدن انرژی، توزیع عادلانه حامل های انرژی و امکان دهی عادلانه به همه جهت دسترسی به آن و....می باشد.


اصل قرار داشتن کار در خدمت جامعه بیش از قرار داشتن آن در خدمت کارگر
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: فی الواقع فراتر از این تصور و واقعیت که کارگر به خاطر داشتن نیاز شخصی خود به کار روی می آورد، واقعیت دیگری وجود دارد که اساسی تر است و به خاطر پنهان بودن آن نوعا نادیده گرفته می شود.
آیت الله مبلغی خاطرنشان کرد: جامعه به خاطر نیازی که به کار کارگر دارد او را به کار می گیرد و نیروی او را به نفع چرخه زندگی اجتماعی خود در مسیری رو به ضعف و نهایتا تمام شدن قرار می دهد.
وی گفت: اسلام به این حقیقت فراتر و اساسی تر توجه کرده، و آن را مبنای برنامه های خود در تنظیم روابط در قبال کارگر قرار داده است.
 او افزود: واژه بکار رفته در ادبیات دینی در این خصوص، واژه استعمال است و این واژه یعنی این که جامعه کارگر را تا زمان از کار افتادن به نفع خود به کار می گیرد.
وی گفت این واژه از کلام امام علی (ع) برگرفته شده است آنجا که به هنگام مشاهده فردی مسیحی که مشغول به گدایی بود، با لحنی عتاب آمیز فرمود: "استعملتوه حتی اذا کبرو عجز ترکتموه" اورا به کار گرفتید تا آنگاه که پیر و عاجز شد او را رها کردید؟!
وی افزود: بر اساس این منطق است که دین دستور داده که در زمان از کار افتادگی، بیت المال به کمک کارگری که از کار افتاده است بشتابد و امام علی هم دستور داد که از بیت المال به آن مسیحی کمک کنند با این استدلال که او را شما به کار گرفتید.
مبلغی گفت: منطق کاملا روشن است کارگر در خدمت جامعه است بنابراین بیت المال جامعه باید پس از عجز و بازنشستگی از کار اور ا تامین کند.


اصل آرامش
آیت الله مبلغی ایجاد آرامش برای انسان و نیروی کار را از دیگر اصول حاکم بر کار در اسلام دانست و گفت: اصل ایجاد آرامش برای نیروی کار بسیار مهم است.
 وی افزود: در ذیل عنوان لزوم آرامش برای کارگر، Â مفاهیمی مانند امنیت شغلی کارگر، دغدغه نداشتن کارگر از رابطه دستمزد خود با معیشت و واقعیت های آن، دغدغه نداشتن کارگر از آینده کاری که به آن دست می زند، جای می گیرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: دغدغه نداشتن کارگر از توان برخورد با حوادث غیر مترقبه ای که در مقابل کار او اتفاق می افتد، دغدغه نداشتن کارگر از سوء استفاده کارفرما - که نوعا در موضع قوی تری از حیث موقعیت و تصمیم قرار دارد- از نقاط آسیب پذیر او و اضطرارهای او در زندگی و .... نیز در ذیل اصل آرامش جای می گیرد.
وی گفت: باید برای کارگر آرامش ایجاد کنیم.
مبلغی ادامه داد: در همین چارچوب وقتی سخن از اصلاح قانون کار به میان می آید، باید بررسی شود که مواد لحاظ شده در این قانون، به گونه ای باشد که Â ضامن آرامش کارگر و نیروی کار در زمان حال و آینده باشد و اگر در این زمینه نقائصی وجود دارد برطرف شود.


اصل تناسب
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس رعایت اصل تناسب را از دیگر مولفه های کار در اسلام دانست و گفت: آنچه که کارگران در قبال کار وفعالیت خود دریافت می کنند باید متناسب با تلاش، رنج و فعالیت آنها باشد.
وی تصریح کرد: در زمینه دستمزدها نیز باید حقوق کارگران بر اساس قانون رعایت شود و مبادا از نظر حقوقی ما بستری فراهم آوریم که کارفرما وضعیت سخت و اضطراری کارگر را به سود خود مصادره کند و او را خدای ناکرده در یک وضعیت شکننده قرار دهد.
آیت الله مبلغی رعایت اصل تناسب بین کار و دستمزد را امری ضروری ذکر کرد.
وی اظهار داشت: امید است که این نشست ها نقطه آغازی برای ارتباط بین حوزه های علمیه با حوزه کار با تمرکز بر قانون کار، بررسی مواد و تلاش برای ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح آن باشد
بازوند در ادامه این نشست با تاکید بر اینکه در طراحی قانون باید آسیب شناسی دقیقی انجام شود، گفت: با گذشت بیش از 25سال ازتصویب قوانین کار و تعاون و با توجه به مقتضیات زمان و لزوم برطرف نمودن خلأهای موجود، اصلاح برخی از مواد این قانون در فضایی کارشناسی مورد تاکید کارشناسان موضوع می باشدبه همین منظور پس از مذاکرات بعمل آمده این جانب و ریاست محترم مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی حضرت آیت الله مبلغی کارگروه آُسیب شناسی و پیشنهاد اصلاح قانون کار و قانون تعاون از خرداد ماه سالجاری در دستور کار قرار گرفت. رویکرد کارگروه های مذکور، مشارکت تشکلهای کارگری و تعاونگران، اخذنظرات کارشناسان و نمایندگان سایر استانها، توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی،جلسات هردو گروه بطور منظم  و هر هفته برگزار و با حضور همه کارشناسان موضوع و اساتید دانشگاه و تشکلهای مردم نهاد،پیشنهادات پس از بحث و بررسی و اتفاق نظر آماده و در اختیار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.

https://kargaronline.ir/news-details/60759/ telegram facenama cloob hammihan
مرتبط ها
نظرات کاربران
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
کلیه حقوق محفوظ میباشد