تاریخ : 09:56 - 1395/07/13
کد خبر : 57588
سرویس خبری : اقتصادی
 

 اشتغال جوان ایرانی یا خرید ایرباس+فیلم

اشتغال جوان ایرانی یا خرید ایرباس+فیلم

پول هواپیماهای ایرباس از کدام منبع پرداخت می شود؟ در شرایط فعلی ،اولویت کشور چیست؟ این ها سوال هایی هستند که بعد از قرارداد خرید هواپیماهای ایرباس بوجود آمد.