پربحث ها
اخبار اقتصادی
چاپ00012:56 - 1400/07/23

افزایش حقوق و عیدی کارمندان و کارگران+ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱

دستگاه‌های اجرایی به استثنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت های پژوهشی و فناورانه خود را در “برنامه پژوهش‌های کاربردی” لحاظ نموده و از درج اعتبار در سایر برنامه‌ها اجتناب نمایند.

دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور و دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.

  • سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
  • قانون برنامه ششم: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا ایران
  • قانون تنظیم (۲): قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

اعتبارات هزینه‌ای
۱- هر گونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در کلیه دستگاه‌های اجرایی صرفاً با رعایت قوانین و مقررات مربوط پیش‌بینی می‌شود. اخذ تأییدیه سازمان مبنی بر تأمین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی ضروری است.

۲- دستگاه‌های اجرایی:

الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به طور متوسط ده (۱۰) درصد لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی‌الحساب به طور متوسط ده (۱۰) درصد تعیین می‌گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۱ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۴۰۰ (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال ۱۴۰۰) پیش‌بینی نمایند.

ج- مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را مطابق ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش‌بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۴۰۰ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۰) پیش بینی نمایند.

هـ اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان، حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۰ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۰) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را در سقف اعتبارات پیش‌بینی نمایند.

و- تمامی مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکتهای دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت های تابعه وزارت نفت، و شرکت های تابعه سایر وزارتخانه ها، بانک ها، بیمه ها، صدا و سیما و سایر شرکت هایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، موظفند اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ مطابق افزایش مندرج در جزء (الف) بند (۲)، و با رعایت بخشنامه های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش بینی نمایند.

ز: مبنای محاسبه هزینه‌های پرسنلی برای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ صرفاً بر اساس آمار مندرج در «سامانه پاکنا (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری)» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم» از مجموعه سامانه‌های کارمند ایران (سامانه کارکنان نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور) می‌باشد.

ح- هر گونه پیش‌بینی اعتبار برای بندهای ب و هـ منوط به استقرار سامانه حسابداری قیمت تمام شده موضوع بند الف تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ می‌باشد.

۳- پیش بینی اعتبار برای اجرای تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، هر گونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفاً با رعایت مفاد بندهای (ث) و (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور و در صورت تأیید مکتوب سازمان مجاز است.

۴- پیش بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی، با رعایت قوانین و مقررات بند ۷ این ضوابط، حداکثر در سقف تعداد سال ۱۴۰۰ (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال ۱۴۰۰)، با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جزء (الف) بند (۲) فوق الذکر و با رعایت بند (ب) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۱ مجاز می‌باشد.

۵- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی، حداکثر در حد پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۰ (بر اساس موافقتنامه متبادله سال ۱۴۰۰) و با لحاظ مفاد جزء (الف) بند (۲) فوق الذکر در خصوص نیروهای شرکتی پیش بینی گردد.

۶- دستگاه‌های اجرایی اعتبارات مانده مرخصی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان واحدهای ستادی و واحدهای تابعه را از محل صرفه‌جویی در اعتبارات و یا واگذاری و فروش اموال، پیش‌بینی و به سازمان پیشنهاد نمایند.

ساماندهی بودجه و اصلاح ساختار
۷- برنامه‌ها، فعالیت‌ها و خروجی‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی باید منطبق بر ساختار تشکیلاتی دستگاه و قوانین ذی‌ربط بوده و همچنین منجر به تحقق اهداف و مأموریت‌های قانونی و تکالیف مد نظر دولت سیزدهم شود.

۸- پیشنهاد ایجاد دستگاه اجرایی جدید مشروط به رعایت تبصره ماده ۱۱۵ و ماده ۱۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و طرح کلی اصلاح ساختار بودجه، دستگاه های اجرایی موظفند از پیشنهاد اعتبار برای ردیف‌هایی که فاقد قانون پایه (قانون اساسی، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و فرمان مقام معظم رهبری) هستند خودداری نموده و بر این اساس پیشنهادات خود را به منظور حذف و تجمیع ردیف‌ها، برنامه‌ها و خروجی‌ها ارایه نمایند.

۹- پیش‌بینی اعتبار برای دستگاه‌های اجرایی با رعایت ماده (۱۳) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و صرفاً برای انجام فعالیت هایی صورت خواهد گرفت که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های قانونی و مصوب آن دستگاه باشد.

۱۰- دستگاه‌های اجرایی به استثنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت های پژوهشی و فناورانه خود را در “برنامه پژوهش‌های کاربردی” لحاظ نموده و از درج اعتبار در سایر برنامه‌ها اجتناب نمایند.

ادامه دارد….

منبع: شناسنامه قانون
لینک کوتاه :
برای ذخیره در کلیپ برد، در باکس بالا کلیک کنید
اشتراک گذاری در :
حقوق مستمی بگیر بعد از سی سال بیمه ریزی با حداقل حقوق کارگری محاسبه میشه (طبق قانون کار و تامین اجتماعی) ولی عیدی را کارمندی پرداخت میکنند قضیه شتر مرغ
نظر خود را ثبت کنید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بانک رفاه کارگران