اخبار اقتصادی
چاپ00010:17 - 1400/09/09

مواقع واجب شدن غسل جنابت و احکام آن

کارگر آنلاین/غسل جنابت فقط برای برای بعد از رابطه جنسی نیست بلکه در برخی زمان ها و شرایط دیگری هم غسل جنابت بر مسلمانان واجب می شود که باید بدانند.

در دین اسلام بر هر مسلمانی واجب شده است که پس از جنب شدن، غسل جنابت انجام دهد. اما گاه غسل جنابت زمانی بر انسان واجب می شود که رابطه جنسی نداشته است.بنابراین دانستن احکام مربوط به غسل جنابت بر هر مسلمانی ضروری است.

جنابت به دو روش حاصل می شود:

    نزدیکی و آمیزش جنسی، اگرچه منی بیرون نیاید.
    بیرون آمدن منی، (حتی بدون دخول) چه در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بی شهوت، با اختیار باشد یا بی اختیار. (توضیح المسائل مراجع، م345)

طبق نظر اکثر فقها رطوبتی که از زنها خارج می شود، اگر همراه با شهوت (در حد ارگاسم و اوج لذت جنسی) باشد درحکم منی است و باید غسل جنابت کند.( توضیح المسائل مراجع، ج1، ص 208، مسئله ی 346)

بنا بر این واجب است بعد از هر مقاربت و نزدیکی زن و مرد غسل جنابت انجام دهند چه از آنها منی خارج شود یا نشود.

واجب شدن یا نشدن غسل جنابت بر زن و مرد از نظر مراجع تقلید

خروج منی در مرد دارای سه نشانه است:1. همراه با شهوت باشد. 2. با جستن بیرون آید.3. بدن سست شود. اگر هیچ یک از نشانه های سه گانه و یا یکی از آنها را نداشت، حکم به منی نمی شود؛ مگر آن که از راه دیگری یقین کند که منی است.(توضیح المسائل مراجع، م 346 )

اما در افراد مریض لازم نیست آن آب، با جستن و سست شدن بدن، بیرون آید، بلکه اگر با شهوت بیرون آمده باشد، در حکم منی است.(توضیح المسائل امام خمینی، ج1، ص 208، م 346)
آیت الله خامنه ای

زن در غیر از مورد نزدیکی و دخول،اگر بر اثر تحریک های جنسی به قدری تحریک شود که به اوج لذت و شهوت جنسی برسد و در آن حال مایعی از او خارج شود ،جنب می شود. اگر به اوج لذت نرسد و مایع خارج شود و یا به اوج لذت برسد، ولی مایعی خارج نشود و یا شک کند که مایعی خارج شد یا نه ، جنب نمی شود و غسل لازم نیست.

زن اگر یقین به خارج شدن منی پیدا کند، جنب می شود. اگر یقین پیدا نکند جنب نمی شود. بنابراین مواقعی که زن بر اثر تحریک های شهوانی مقداری لذت می برد و در آن حال رطوبتی از او خارج می شود، چون به اوج شهوت نرسیده، جنب نمی شود. رطوبت خارج شده هم پاک است. وضو و غسل را باطل نمی کند.(استفتائات آیت الله خامنه ای، سوال 171)

آیت الله سیستانی

اگر رطوبتی از مرد خارج شود و نداند منی است یا ادرار یا غیر اینها، چنانچه با شهوت و جستن بیرون آمده و بعد از بیرون آمدن آن بدن سست شده، آن رطوبت حکم منی را دارد، و اگر هیچ یک از این سه نشانه یا بعضی از اینها را نداشته باشد، حکم منی را ندارد. ولی در مریض لازم نیست آن رطوبت با جستن بیرون آمده باشد، و در موقع بیرون آمدن بدن سست شود، بلکه اگر با شهوت بیرون آید در حکم منی است.

رطوبتی که زنان در موقع ملاعبه یا تصوّرات شهوت انگیز در خود موضع احساس می کنند و آن رطوبت به اندازه ای زیاد نیست که جاهای دیگر را آلوده کند، پاک است و غسل ندارد و وضو را نیز باطل نمی کند و امّا اگر زیاد باشد به حدّی که صدق (انزال) کند و لباس را آلوده نماید در صورتی که همراه با رسیدن زن به اوج لذّت جنسی و ارضای کامل (ارگاسم) باشد، نجس و موجب جنابت است، بلکه اگر همراه با آن هم نباشد ـ بنا بر احتیاط لازم ـ نجس و موجب جنابت می باشد، و در مواردی که زن شک داشته باشد رطوبت به این حد از زیادی رسیده یا نه و یا شک در اصل خروج رطوبت داشته باشد، غسل واجب نیست و وضو و غسل هم باطل نمی شود.( توضیح المسائل،م 345)

آیت الله مکارم شیرازی

زن با دو چیز جنب می شود و هرگاه جنب شود باید غسل جنابت کند

    بوسیله داخل شدن آلت تناسلی مرد به جلو یا عقب زن که اگر به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود زن و مرد هردو جنب می شوند گرچه منی خارج نشود.
    بیرون آمدن مایعی در اوج لذت. اگر زن بر اثر تحریک های جنسی به قدری تحریک شود که به اوج لذت و شهوت جنسی برسد و در آن حال مایعی از او خارج شود جنب می شود و آن مایع نجس است و باید غسل جنابت کند.

و اگر به اوج لذت نرسد و مایع خارج شود و یا به اوج لذت برسد ولی مایعی خارج نشود و یا شک کند که مایعی خارج شد یا نه جنب نمی شود و غسل لازم نیست. به دیگر سخن زن اگر یقین به خارج شدن مایع درحال اوج لذت پیدا کند جنب می شود و اگر یقین پیدا نکند جنب نمی شود.

بنابراین مواقعی که زن بر اثر تحریک های شهوانی مقداری لذت می برد و در آن حال رطوبتی از او خارج می شود چون به اوج شهوت نرسیده جنب نمی شود و رطوبت خارج شده هم پاک است و وضو و غسل را باطل نمی کند.(توضیح المسائل آیت الله مکارم، م361و مسائل کثیرالابتلا م18)

اوج لذت و شهوت به چه حالتی گفته میشود؟

اوج لذت و شهوت حالتی است که در آن حال معمولا انسان از خود بی خود می شود، لذت زیادی می برد و منی بیرون می ریزد. بعد از تمام شدن آن حالت انسان احساس تخلیه شدن و ارضا می کند، حالت شهوت او تمام و بدنش سست می شود و حالت تحریک آمیزی که پیش از تخلیه شدن داشت، را دیگر ندارد.
کلام پایانی

ترشحاتی که با اندکی شهوت و خوشایندی خارج می‏شود، در اصطلاح منی نام دارد و پاک است، علاوه براین غسل ندارد. ولی مایعی که همراه با اوج شهوت (ارگاسم) از زن خارج می‏شود حکم منی را دارد و موجب جنابت است.

به طور کلی هر وقت یقین پیدا کردید آنچه از شما خارج شده منی بوده نجس است و غسل جنابت واجب می شود و اما هر وقت یقین ندارید، غسل واجب نمی شود و اجتناب از آن رطوبت نیز لازم نیست.

لینک کوتاه :
برای ذخیره در کلیپ برد، در باکس بالا کلیک کنید
اشتراک گذاری در :
نظر خود را ثبت کنید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
بانک رفاه کارگران