پربحث ها
اخبار اقتصادی
چاپ00009:49 - 1400/10/08

سهامداران بانک‌ها بخوانند/ کدام بانک‌ها بیشتر سود کردند؟

کارگرآنلاین/بر اساس گزارش منتشر شده در سایت کدال گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۰ آذر نمادهای گروه بانکی منتشر شد.

بر اساس گزارش منتشر شده در سایت کدال گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۰ آذر نمادهای گروه بانکی منتشر شد.

بر اساس این گزارش بانک ملت با نماد وبملت طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ از محل سود تسهیلات خود ۳۸۱ میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان درآمد داشته و مبلغ ۱۷۰ میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده است. بانک ملت در این ماه تراز مثبت ۱۲۴ درصد را ثبت کرده است.

وبملت با سرمایه ثبت شده ۲۰هزار میلیارد تومان طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ از محل سود تسهیلات مبلغ ۳۸۰۴ میلیارد تومان درآمد داشته و مبلغ ۱۴۹۱ میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده است. بانک طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۱۵۵ درصد را ثبت کرده است.

مثبت‌ترین تراز برای بانک تجارت

بانک صادرات ایران نیز با نماد وبصادر طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ از محل سود تسهیلات خود ۲۸۴ میلیارد تومان درآمد داشته و مبلغ ۷۱ میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده است. بانک در این ماه تراز مثبت ۳۰۱ درصد را ثبت کرده است.

وبصادر با سرمایه ثبت شده ۱۷ هزار و ۵۳۵ میلیارد تومان طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ از محل سود تسهیلات مبلغ ۲۴۹۵ میلیارد تومان درآمد داشته و مبلغ ۶۳۰ میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده است. بانک طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۲۹۶ درصد را ثبت کرده است.

بانک تجارت با نماد وتجارت طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ از محل سود تسهیلات خود ۳۶۰ میلیارد تومان درآمد داشته و مبلغ ۴۸ میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده است. بانک در این ماه تراز مثبت ۶۴۱ درصد را ثبت کرده است.

وتجارت با سرمایه ثبت شده ۲۲ هزار میلیارد تومان طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ از محل سود تسهیلات مبلغ ۳۲۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته و مبلغ ۴۱۶ میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده است. بانک طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۶۸۳ درصد را ثبت کرده است.

بانک دی با نماد دی طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ از محل سود تسهیلات خود ۲۳ میلیارد تومان درآمد داشته و مبلغ ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان سود سپرده پرداخت کرده است. بانک در این ماه تراز مثبت ۱۴۳ درصد را ثبت کرده است.
تراز کدام بانک‌ منفی شد؟

موسسه اعتباری ملل با نماد وملل طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ از محل سود تسهیلات خود ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان درآمد داشته و مبلغ ۲۰ میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده است. بانک در این ماه تراز منفی ۶۸ درصد را ثبت کرده است.

بانک پاسارگاد با نماد وپاسار طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ از محل سود تسهیلات خود ۱۸۹ میلیارد تومان درآمد داشته و مبلغ ۳۴ میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده است. بانک در این ماه تراز مثبت ۴۵۵ درصد را ثبت کرده است.

پست بانک ایران با نماد وپست طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ مبلغ ۱۶۵ میلیارد تومان درآمد داشته است. وپست با سرمایه ثبت شده ۳۲۳ میلیارد تومان طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ از مبلغ ۶۷۸ میلیارد تومان درآمد داشته است.

لینک کوتاه :
برای ذخیره در کلیپ برد، در باکس بالا کلیک کنید
اشتراک گذاری در :
نظر خود را ثبت کنید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
بانک رفاه کارگران