چاپ11017:13 - 1399/08/02

خبری که دنیا را تکان داد|داروی ضد کرونا توسط یک ایرانی در امریکا ساخته شد

نظر خود را ثبت کنید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بانک رفاه کارگران
آموزش کارگران