چاپ00000:03 - 1399/08/09

یادداشت‌های محمدعلی فروغی، جمعه ۸ آبان ۱۲۹۸؛ آذربایجانی‌ها امروز از زیر بار کمیسیون در رفتند!

ناهار من و مستنصرالسلطنه مهمان آذربایجانی‌ها بودیم. از سر میز صحبت کردیم تا ساعت پنج و توپچی‌باشوف هم بود. در واقع امروز از زیر بار کمیسیون در رفتند و قرار شد فردا عصر برویم و نتیجه تصمیم خود را بگیند و روی کاغذ بیاورند.

 امروز شاه و نصرت‌الدوله [وزیر خارجه] و اتباع‌شان به لندن رفتند. دیروز روز پذیرایی رسمی در فرانسه بود. شاه ناهار مهمان رئیس‌جمهوری بود و عصر رئیس به بازدید او آمد و شب در سفارت خودمان مهمانی بود. انتظام‌الملک و میرزا غلام‌حسین‌خان و امان‌الله میرزا بنا شده فردا بروند، اما تذکره‌شان حاضر نیست و فردا تعطیل است و مشکل حاضر شوند.

ناهار من و مستنصرالسلطنه مهمان آذربایجانی‌ها بودیم. از سر میز صحبت کردیم تا ساعت پنج و توپچی‌باشوف هم بود. در واقع امروز از زیر بار کمیسیون در رفتند و قرار شد فردا عصر برویم و نتیجه تصمیم خود را بگیند و روی کاغذ بیاورند.

از آن‌جا آمدیم به هوتل موریس و وقت شام با انتظام‌الملک و وحیدالملک رفتیم به مهمانخانه ایطالیایی و بعد از شام رفتیم به محل موسوم به La Cigale که کافه کنسر است. تصنیف‌خوانی و رقص بود. بد نبود. بعضی از دخترها می‌رقصیدند تقریبا برهنه بودند. توی کوک مهمانخانه‌چی‌ها و کسانی که می‌خواهند وکیل شوند خوب رفته بودند.

نصرت‌الدوله برای مخارج ما چهار هزار فرانک داده است. جواب تلگراف میرزا ابوالحسن‌خان را دیروز دادم و حواله کردم که هزار تومان از بابت حقوق ماموریت من بگیرند.

 

منبع: یادداشت‌های روزانه محمدعلی فروغی، به کوشش محمدافشین وفایی و پژمان فیروزبخش، تهران: سخن، چاپ هفتم، ۱۳۹۸، صص ۲۵۳ و ۲۵۴.

منبع: انتخاب
نظر خود را ثبت کنید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بانک رفاه کارگران
آموزش کارگران