چاپ00023:36 - 1399/08/11

بادیگاردهای ناصرالدین شاه +عکس

چند تن از محافظین و تفنگداران دربار ناصرالدین شاه

چند تن از محافظین و تفنگداران دربار ناصرالدین شاه

منبع: فردا
نظر خود را ثبت کنید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بانک رفاه کارگران
آموزش کارگران