پربحث ها
اخبار اقتصادی
چاپ00010:13 - 1400/01/22

انتقادات به احکام بازنشستگان چیست؟ / هنوز تبعیض برقرار است!

بازنشستگان کارگری با برشماری تخلفات صورت گرفته، خواستار اصلاح سریع احکام شدند.

بعد از صدور احکام در بیستم فروردین، بازنشستگان کارگری از احکام صادره انتقادات بسیار کردند. گروهی از بازنشستگان تخلفات رخ داده در صدور احکام را اینگونه برشمردند:محاسبه حقوق با پایه ۹۸حذف مبلغ متناسب سازی مردادماه۹۹محاسبه نکردن حقوق از کار افتادگان و بازماندگان برابر ماده ۱۱۱قانون تامین اجتماعیبه حساب نیاوردن علی‌الحساب یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اسفندماه۹۹عدم ترمیم متناسب‌سازی سال۱۳۹۹ و اضافه نکردن مبلغ علی‌الحساب در پایه مستمری۹۹حذف مبلغ اضافه شده اسفندماه به حقوق مشاغل سخت و زیان‌آور که حتی از دیوان عدالت هم رای دارندافزایش مزایای سالانه به عنوان متناسب‌سازی و از محل بودجه متناسبسازیمتناسب‌سازی مرحله دوم در احکام ۱۴۰۰ انجام نشده است.عدم افزایش حق سنوات هر سالهآنها می‌گویند: همچنان تبعیض برقرار است؛ تبعیض بین بازنشستگان همکار و غیرهمکار و تبعیض میان بازنشستگان کارگری و بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری. تمام وعده‌های پیشین بی‌نتیجه مانده است و در عمل محقق نشده است.

منبع: ایلنا
اشتراک گذاری در :
نظر خود را ثبت کنید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بانک رفاه کارگران