چاپ00014:34 - 1400/03/23

خبر مهم برای کارکنان پیمانی ادارات دولتی اعلام رسمی شد

دیوان عدالت اداری اعلام کرد: مرجع رسیدگی به تخلفات کارکنان پیمانی در طول مدت پیمان، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری است.

کارگر آنلاین | هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی صادره که در مقام رفع تعارض بین آرای صادره از شعب ۲۳ بدوی و اول تجدیدنظر صادر شده، مرجع رسیدگی به تخلفات کارکنان پیمانی در طول مدت پیمان را هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و خارج از صلاحیت هسته گزینش دانست.

بر اساس این گزارش، در خصوص اینکه آیا هسته گزینش در طول پیمان بدون رسیدگی به تخلف اداری کارکنان پیمانی در هیئت تخلفات اداری، مجاز به قطع رابطه کارکنان پیمانی است یا خیر؟ اختلاف‌نظر وجود داشت که موضوع به جهت بروز تعارض آراء صادره در هیئت عمومی دیوان مطرح شد و درنهایت، هیئت عمومی دیوان مقرر کرد: با توجه به اینکه اولاً، به موجب ماده ۱۶ قانون گزینش و تبصره آن اعلام نظر گزینش مربوط به قبل از ورود به خدمت و مراحل تمدید و تبدیل وضعیت استخدامی است و ثانیاً مستفاد از تبصره ماده ۲۳ آئین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب ۲۵ مرداد ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی حکم مقرر در ماده ۲۳ مذکور مربوط به موارد تمدید قرارداد و تبدیل وضع استخدامی تا رسمی قطعی است. ثالثاً پس از انعقاد قرار پیمانی ادامه خدمت فرد تابع قرارداد و نیاز دستگاه است و در صورت ارتکاب تخلف مرجع صالح جهت رسیدگی به آن هیئت‌های رسیدگی‌کننده به تخلفات اداری هستند و نه هسته گزینش، بنابراین قطع ارتباط استخدامی با کارمند پیمانی در اثناء خدمت و قبل از اتمام مدت پیمان به جهت تغییر در نظر گزینش فاقد وجاهت قانونی است و اگر کارمند در اثنای استخدام پیمانی مرتکب تخلف شده باشد باید هیئت‌های تخلفات اداری به تخلف رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید.

منبع: آنا
نظر خود را ثبت کنید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بانک رفاه کارگران
آموزش کارگران