چاپ00005:53 - 1400/03/26

دفع شر اجنه به روش مرحوم آیت الله الظعمی بهجت ره

نظر خود را ثبت کنید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بانک رفاه کارگران
آموزش کارگران