چاپ00011:49 - 1400/03/26

حقوق و مزایای کارکنان امریه سربازی سال ۱۴۰۰ (کارکنان وظیفه مأمور به دستگاه‌های اجرایی)

 حقوق و مزایای کارکنان وظیفه امریه (مأمور به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۰) (بخشنامه شماره ۱۱/۷۱۰ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۰ وزارت آموزش و پرورش)

 حقوق و مزایای کارکنان وظیفه امریه (مأمور به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۰) (بخشنامه شماره ۱۱/۷۱۰ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۰ وزارت آموزش و پرورش)

اداره کل آموزش و پرورش استان ...

با سلام و احترام

پیرو بخشنامه شماره ۵۷/۷۱۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۹، ضمن پیوست تصویر نامه شماره ۹۲۹/۲۸/۳۱۰ مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ دفتر سیاست‌گذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در مورد ابلاغ حقوق و مزایای کارکنان وظیفه مأمور به دستگاه‌های غیرنظامی در سال ۱۴۴۰۰، موارد زیر به آگاهی می‌رسد:

۱- ضریب ریالی سال ۱۴۰۰ برای کارکنان وظیفه مأمور به میزان ۳۰۴۸ ریال تعیین شده است.

۲- حقوق کارکنان وظیفه مأمور از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۰ بر اساس جدول پیوست نامه مذکور قابل پرداخت است. پرداخت هر گونه وجه در قالب اضافه کار، عیدی، پاداش، حق التدریس و حق کارشناسی به کارکنان وظیفه مأمور ممنوع است.

۳- کارکنان وظیفه غیربومی، مشمول دریافت کمک هزینه خوراک و فوق العاده بدی آب و هوا (بر مبنای حقوق پایه) هستند. کمک‌هزینه‌های مذکور برای کارکنان وظیفه غیربومی به صورت ماهانه در حکم حقوقی آنان درج و پرداخت می‌شود.

علی الهیار ترکمن- معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع

نظر خود را ثبت کنید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بانک رفاه کارگران
آموزش کارگران