چاپ00012:00 - 1400/03/26

جدول تازه قطعی برق در پایتخت منتشر شد

شرکت توانیر جداول خاموشی شهر تهران را برای امروز منتشر کرد که بر این اساس برخی مناطق با ۲ ساعت خاموشی برق مواجه خواهند شد.

اعلام جزئیات قطعی برق امروز در پایتخت از ساعت 8 تا 14   جدول خاموشی

نظر خود را ثبت کنید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بانک رفاه کارگران
آموزش کارگران