چاپ00010:46 - 1400/03/29

سرویس مشاوره کارگر آنلاین؛

هشدار مهم به کارگران/تغییر در پایه سنوات و حق سنوات

نظر خود را ثبت کنید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بانک رفاه کارگران
آموزش کارگران