پربحث ها
اخبار اقتصادی
چاپ11010:48 - 1400/03/31

خبرمهم برای نیروهای پیمانکاری

دستورالعمل آمار و اطلاعات نیروهای پیمانکاری ایثارگر نفت (بخشنامه شماره ۱۰۸۴۸۶/۹ن/۲ م خ ۲۵/۳/۱۴۰۰ وزارت نفت)

دستورالعمل آمار و اطلاعات نیروهای پیمانکاری ایثارگر نفت (بخشنامه شماره ۱۰۸۴۸۶/۹ن/۲ م خ ۲۵/۳/۱۴۰۰ وزارت نفت)

جناب آقای مولایی- مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران

جناب آقای دینی- مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران

جناب آقای احمدی- مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی

جناب آقای قنبری- مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

سرپرست محترم اداره کل منابع انسانی ستاد وزارت نفت

با سلام و احترام؛

ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۱۰۳۸۰-۱/۱۰ مشاور مترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی منضم به بخشنامه مشترک شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص "دستورالعمل نحوه اجرای بند «د» تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور" متضمن دستور معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در گردش کار نامه مزبور مبنی بر «شرکت های اصلی و ستاد (کارمندان شرکت نفت مأمور درستاد) لیست اسامی اعتبار سنجی شده را به همراه مدارک و مستندات مورد نیاز احصا و ارائه فرمایند. اقدامات لازم مطاب دستورالعمل و در چارچوب مقررات لازم انجام پذیرد.» خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مطابق مفاد دستورالعمل، اطلاعات اعتبارسنجی شده کارکنان پیمانکاری ایثارگر شاغل در برابر فعالیت‌هیا مستمر/ غیرپروژه ای که الاعات آنها در سامانه ساپنا ثبت شده با توجه به سایر شرایط اعلام شده در بخشنامه های موضوعه، مطابق جدول پیوست تکمیل و حداکثر تا تاریخ ۱۹/۴/۱۴۰۰ به این اداره کل اعلام گردد.

مزید استحضار، دستور فرمائید اطلاعات ایثارگری کارکنان مزبور نیز در سامانه ساپنا تکمیل/ بروزرسانی گردد.

حسین فهیمی تبار- مدیر کل آموزش، برنامه ریزی نیروی انسانی و تحول اداری

لینک کوتاه :
برای ذخیره در کلیپ برد، در باکس بالا کلیک کنید
اشتراک گذاری در :
فقط ایثارگران؟
نظر خود را ثبت کنید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
سامانه بتای بانک رفاه کارگران
بانک رفاه کارگران
بانک سپه