چاپ00021:07 - 1400/04/02

خواسته ریحانه یاسینی خبرنگار جانباخته در واژگونی اتوبوس: مشکی نپوشید

کارگر آنلاین |آخرین خواسته ریحانه یاسینی خبرنگار جانباخته در واژگونی اتوبوس: مشکی نپوشید.

نظر خود را ثبت کنید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بانک رفاه کارگران
آموزش کارگران