چاپ00015:19 - 1398/10/18

عکس/۱۴ لحظه حساس روابط ایران و آمریکا پس از انقلاب

نظر خود را ثبت کنید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بانک رفاه کارگران
آموزش کارگران