پربحث ها
اخبار اقتصادی
چاپ00007:20 - 1400/06/08

کم خطر ترین واکسن کرونا از نظر پرفسور کرمی

download

اشتراک گذاری در :
بد به خال ما که پروفسور ش تویی
بایدشهرها گندزدایی شوند واز طریق هواهم با هواپیما گندزدایی شود تا ایران از شر کرونا خلاص شود
نظر خود را ثبت کنید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بانک رفاه کارگران