تاریخ : 16:21 - 1400/11/08
کد خبر : 1084347
سرویس خبری : فرهنگی
 

این آیه معروف سوره نمل حاجت را برآورده می کند + تعداد تکرار آیه شریفه

این آیه معروف سوره نمل حاجت را برآورده می کند + تعداد تکرار آیه شریفه

کارگر آنلاین | جهت برآورده شدن حاجات ۱۲ هزار مرتبه آیه ۶۲ سوره نمل «امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء» را بخواند که در همان هفته اول مقصود حاصل می گردد.زادالمعاد، ص۵۰۰