تاریخ : 01:08 - 1401/03/07
کد خبر : 1090103
سرویس خبری : بهداشت و درمان
 

اگزمای پوستی در بهار را با این ادویه از بین ببرید

اگزمای پوستی در بهار را با این ادویه از بین ببرید

کارگر آنلاین | شوگاول ، یک ترکیب یافت شده در زنجبیل،است که حساسیت پوست ( اگزما ) در موش ها را از طریق مانع سیتوکین با فعال کردن مسیرNrf۲ درمان می کند .

ترکیبات زنجبیل