تاریخ : 13:03 - 1401/03/25
کد خبر : 1090922
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
 

 بازنشستگان بانک‌ها: مطالبات‌مان پرداخت شود

بازنشستگان بانک‌ها: مطالبات‌مان پرداخت شود

کارگر آنلاین| بازنشستگان بانک‌ها خواستار توجه به اوضاع معیشتی خود شدند.

امروز (بیست و پنجم خرداد) جمع زیادی از بازنشستگان چهار بانک، مقابل ساختمان بازنشستگی بانک‌ها تجمع کردند.

این بازنشستگان خواسته‌های خود را به صورت زیر بیان کرده‌اند:

۱-نظر به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ برای شاغلین شبکه بانکی و تطبیق حقوق بازنشستگان ۲۶ ماه دیرتر (۱۳۹۸/۰۱/۰۱)، خواهان پرداخت مابه‌التفاوت تطبیق به مدت ۲۶ ماه به بازنشستگان هستیم.

۲-با توجه به افزایش ۵۰ درصدی حقوق شاغلین بانک‌ها از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ و انجام هفت ماه دیرتر (۱۳۹۹/۰۷/۰۱) برای بازنشستگان، خواهان پرداخت مابه التفاوت ۷ ماه به بازنشستگان بانک‌ها هستیم.

۳-مطالبات ایثارگران، جانبازان و آزادگان طبق قوانین مصوب و نص صریح قانون به بازنشستگان مشمول پرداخت شود.

۴- اجرای قوانین ایثارگری بویژه بند ۲ماده ۶۸ فوق العاده ایثارگری و ماده ۴۰ همترازی حقوق عزیزان جانباز، آزاده و شهدا عزیز و رزمندگان ۲۴ ماه حضور در جبهه با شاغلین بانک خودشان وپرداخت مطالبات از اول سال هشتاد و هشت.

۵-باتوجه به تخصیص امتیاز فوق العاده مدیریتی به بازنشستگان با مشاغل تخصصی بازرس و حسابرس، باید به کارشناسان نیز که در طبقه مشاغل تخصصی هستند، فوق العاده مدیریتی پرداخت گردد.

۶-باتوجه به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی شدن بانکهای دولتی صادرات، تجارت، ملت و رفاه کارگران و تبعیت کارکنان آن‌ها از قانون کار و افزایش حقوق شاغلین این بانک‌ها طبق قانون کار، باعث افزایش بیشتر حقوق کارکنان بانکهای خصوصی شده نسبت به بانکهای دولتی شده و به تبع آن موجب پرداخت کسورات بیشتر به صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها شده است، که صندوق علی رغم دریافت کسورات بیشتر با توسل به آئین نامه خود نوشته بازنشستگی چهار بانک خصوصی شده باتوافق مدیران عامل این چهار بانک در سال ۱۳۹۸، حقوق بازنشستگان این بانک‌ها رابا حقوق شاغلین بانکهای دولتی همسان‌سازی نموده است، لذا درخواست حذف تبصره یک ماده ۱۱ آئین نامه بازنشستگی چهار بانک نیمه دولتی وهمسان‌سازی حقوق بازنشستگان بانکهای نیمه دولتی با شاغلین بانکهای خودرا داریم؛ ضمناً وجوداین تبصره مانع اجرای قوانین بازنشستگی زودتراز موعد وغیره طبق قانون کار برای کارکنان این چهاربانک است.

۷-حمایت همه جانبه ازدرخواست به حق شورای هماهنگی بانک‌ها طی نامه شماره ۶۷۱/هب مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ از رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص افزایش میزان فوق العاده ویژه کارکنان بانکهای دولتی از ۳۰ درصدبه ۵۰ درصد سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر، خواهان تصویب آن برای شاغلین و در نهایت تخصیص آن به حقوق بازنشستگان هستیم.

۸-باتوجه به صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شورای هماهنگی بانک‌ها در خصوص قرار گرفتن فوق العاده خاص کارکنان بانک‌ها در زمره اقلام مشمول کسور بازنشستگی (برای کمک به ارتقای سطح معیشت بازنشستگان بانکها)، درخواست اجرای این صورتجلسه و تخصیص فوق العاده خاص با انجام همسان‌سازی مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، به حقوق بازنشستگان بانک‌ها را داریم.

۹-با توجه به‌عدم انجام صحیح همسان‌سازی سال‌های ۹۸ و ۱۳۹۹ برای بعضی از مشاغل بانک‌ها همچون کاربران حسابگری، رایانه و… که بعلت کثرت مشاغل از ذکر آن خودداری و درخواست بازنگری همسان‌سازی کلیه مشاغل و پرداخت مابه التفاوت به بازماندگان همسان‌سازی را داریم.

این بازنشستگان از مقامات صندوق و دولت درخواست دارند با توجه به اوضاع فعلی اقتصادی به این مطالبات توجه کنند و هرچه زودتر معوقات بازنشستگان را پرداخت نمایند.