تاریخ : 21:00 - 1401/03/30
کد خبر : 1091071
سرویس خبری : فرهنگی
 

ویدئو جدید از کعبه

ویدئو جدید از کعبه

کارگر آنلاین | با توجه به اینکه حدود ۲۰ روز تا آغاز مناسک حج تمتع بیشتر باقی نمانده است، خانه خدا توسط متولیان مسجدالحرام بر اساس روال هر ساله، لباس احرام به تن کرد.