تاریخ : 10:59 - 1401/03/31
کد خبر : 1091082
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
 

کارفرمایان مبلغ بسیاری را به بیمه ها می پردازند اما کارگران بیمه نیستند

کارفرمایان مبلغ بسیاری را به بیمه ها می پردازند اما کارگران بیمه نیستند

کارگر آنلاین | رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه کارفرمایان مبلغ بسیاری را به بیمه ها می‌پردازند اما کارگران بیمه نیستند گفت: پول تنها به جیب بیمه ها می رود و در این زمینه به کارگران ظلم می شود چون بیمه نیستند.

به گزارش کارگر آنلاین ،  مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به تذکر مهدی عباسی درباره بیمه کارگران گفت: بیمه کارگران ساختمانی در گذشته رقم بسیار پایینی داشت که افزایش یافت و این افزایش‌ها بر افزایش قیمت تمام شده ساختمان اثر گذاشت.

وی با بیان اینکه کارفرمایان مبلغ بسیاری را به بیمه‌ها می‌پردازند اما کارگران بیمه نیستند و پول تنها به جیب بیمه‌ها می‌رود، گفت: باید مشکل بیمه کارگران حل شود.

وی با بیان اینکه  افزایش ۱۰ برابری بیمه کارگران ساختمانی بر موارد زیادی تأثیر گذاشت، افزود:  در این زمینه به کارگران ظلم می‌شود چون بیمه نیستند.