تاریخ : 08:01 - 1401/10/29
کد خبر : 1097257
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
 

مزد روزانه کارگران استخدام شده قبل از سال ۹۱ از روی جدول تصاعدی مزد چگونه محاسبه می شود؟

سرویس مشاوره کارگر آنلاین :

مزد روزانه کارگران استخدام شده قبل از سال ۹۱ از روی جدول تصاعدی مزد چگونه محاسبه می شود؟

کارگر آنلاین | سوال کارگر : بنده از ابتدای مهر ۱۳۸۷ در این کارگاه مشغول به کار هستم. بر سر این مساله که با استفاده از جدول تصاعدی مزد ۱۴۰۱ مزد خودم را چگونه حساب کنم دچار مشکل هستم. لطفا در باره نحوه محاسبه مزد ۱۴۰۱ از روی جدول تصاعدی مزد توضیح دهید.

مبالغی که به عنوان مزد در جدول تصاعدی مزد نوشته شده اند مجموع حداقل مزد سال ۱۴۰۱ به اضافه پایه سنوات تجمیعی کارگر از تاریخ استخدام تا روز محاسبه مزد است. در کارگاه‌هایی که غیر از حداقل‌های قانون کار مزایای ثابت به تبع شغل دیگری پرداخت نمی‌شود مبالغ جدول تصاعدی مزد به عنوان مزد ثابت محسوب می‌شوند.

  • برای محاسبه مزد از روی جدول تصاعدی مزد حالت های مختلفی را باید در نظر بگیریم:
  • تاریخ استخدام از ۱۳۹۱/۱/۱ به بعد است
  • تاریخ استخدام قبل از سال ۹۱ است و قرارداد کارگر با کارفرما قرارداد کار دائمی است.
  • تاریخ استخدام قبل از سال ۹۱ است و قرارداد کارگر با کارفرما قرارداد کار دائم یا موقت است که در پایان قراردادهای کار سنوات (پایانکار) کارگر تسویه نشده است.
  • تاریخ استخدام قبل از سال ۹۱ است و قرارداد کارگر با کارفرما قرارداد کار موقت است که در پایان قراردادهای کار سنوات (پایانکار) کارگر تسویه شده است.
  • تاریخ استخدام اول سال نباشد.