تاریخ : 11:48 - 1401/11/02
کد خبر : 1097287
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
 

 کار ۱۲- ۲۴ (۱۲ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت)  طبق قانون کار درست است یا خیر؟

سرویس مشاوره کارگر آنلاین :

کار ۱۲- ۲۴ (۱۲ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت) طبق قانون کار درست است یا خیر؟

کارگر آنلاین | کارفرمایی ما در نظر دارد کارگران را در شیفت های ۱۲-۲۴ ساعت و ۲۴-۴۸ ساعت به کار بگیرد. برخی افراد با این کار مخالف هستند. آیا ۱۲ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت و همچنین ۲۴ ساعت کار و ۴۸ ساعت استراحت طبق قانون کار مجاز است یا کارفرما نمی تواند این کار را انجام دهد؟

به گزارش کارگر آنلاین ، ساعت کار در قانون کار به صورت کلی مشخص شده است و این که ساعت انجام کار در کارگاه به چه صورت باشد و اینکه ساعت شروع کار کی باشد و ساعت اتمام کار کی باشد و مواردی مانند آن به صورت جزئی در قانون کار مشخص نشده است. شیفت های ۱۲-۲۴ و یا ۲۴-۴۸ نیز به صورت واضح تجویز و یا ممنوع نشده است.

در ماده ۵۱ قانون کار چنین تعیین شده است که ساعت کار در شبانه روز نباید از ۸ ساعت بیشتر باشد و در تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون کار ساعت کار کارگران به صورت هفتگی ۴۴ ساعت تعیین شده است.

تبصره ۲ همان ماده در کارهایی مانند کارهای کشاورزی تنظیم ساعت کار در شبانه روز با توافق کارگر و کارفرما را پیش بینی کرده است.

در ماده ۵۵ و ۵۶ کار نوبتی که گردش در نوبت های صبح، عصر و شب انجام می شود را پیش بینی کرده است که به نوعی تایید این موضوع است که انجام کار در هر ساعت از شبانه روز با رعایت مقررات قانون کار مجاز است.

  • در برخی موارد محدودیت برای ساعت کار در قانون کار وجود دارد:

۱-در ماده ۵۹ قانون کار حداکثر ساعت اضافه کاری در هر روز حداکثر ۴ ساعت و در شرایط اضطراری و استثنایی ۸ ساعت تعیین شده است.

۲-درکارهای سخت و زیان آور ساعت کار هفتگی ۳۶ ساعت است و اضافه کاری در این مشاغل مجاز نیست.

ماهیت کار و مشاغل نیز در این موضوع اهمیت زیادی دارد. برخی مشاغل حساس بوده و خستگی کارگر ممکن است باعث حوادث و یا خسارات شود و یا مشاغلی که کار فیزیکی تمام وقت را می طلبد استفاده از ساعات کار طولانی مانند ۲۴ ساعت کار صحیح نیست. در عمل انسان قادر به حفظ هوشیاری و نخوابیدن ۲۴ ساعته نیست لذا در عمل حتی اگر کارگر موافق باشد و محدودیت قانونی هم وجود نداشته باشد شیفت های کاری ۲۴-۴۸ در عمل کاربردی نخواهد داشت.

ولی در مشاغلی مانند نگهبانی جمعی، یا داروخانه های شبانه روزی و مواردی که در طول ۲۴ ساعت زمان های برای استراحت و خواب کارگر از جانب کارفرما مجاز دانسته می شود شیفت ۲۴-۴۸ منع قانونی ندارد.

شیفت‌های ۱۲-۲۴ با توجه به مقررات قانون کار هیچ منع و محدودیتی ندارد و کارفرما با توافق کارگر می تواند چنین نوبت های کاری را در برنامه کاری قرار دهد.

سوالی که ممکن است پیش آید این است که اگر روال و ساعت کار قبلی مثلا روز کار بوده آیا کارفرما می تواند ساعت کاری را به ۱۲-۲۴ و یا ۲۴-۴۸ تغییر دهد یا نه؟

پاسخ این سوال بستگی به توافق کارفرما و کارگر دارد. اگر در قرارداد کار ساعات کار ذکر شده باشد کارفرما نمی تواند یکجانبه نسبت به تغییر ساعات کار اقدام کند مگر با توافق کارگر. در صورتی که در قرارداد کار و یا توافقات بعدی به تبعیت ساعت کار کارگر از برنامه کاری ارائه شده از جانب کارفرما توافق شده باشد تغییر ساعت کار کارگران بلامانع است.