تاریخ : 23:13 - 1401/11/02
کد خبر : 1097289
سرویس خبری : فرهنگی
 

سوره ای که قرائتش اهل خانه را از شهوات تا پایان عمر مصون نگه می دارد

سوره ای که قرائتش اهل خانه را از شهوات تا پایان عمر مصون نگه می دارد

کارگر آنلاین | امیرمؤمنان على(ع) فرمود: «... به زنانتان سوره‏ نور را بیاموزید که در آن پندها است». از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود: "مال و عورت خود را به خواندن سورۀ نور حفظ کنید و زنان خود را به وسیلۀ آن در حصار عفت قرار دهید؛ زیرا کسی که این سوره را در شب و روز بخواند هیچ یک از خانواده اش هرگز زنا نمی کند تا بمیرد. در وقت مردن هفتاد هزار ملک تا کنار قبر او را تشییع و برای او دعا و استغفار می کنند تا وارد قبر شود"