تاریخ : 01:01 - 1401/11/04
کد خبر : 1097302
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
 

پاسخ به سه سئوال مهم کارگران برای عیدی پایان سال ۱۴۰۱

سرویس مشاوره کارگر آنلاین :

پاسخ به سه سئوال مهم کارگران برای عیدی پایان سال ۱۴۰۱

کارگر آنلاین | آیا پایه سنوات در محاسبه عیدی و سنوات پایان سال باید لحاظ شود؟ پاسخ: بله، پایه سنوات جزئی از مزد مبنا بوده و در محاسبه سنوات پایان سال، عیدی، اضافه کار، جمعه کار و سایر فوق العاده ها باید لحاظ شود.