تاریخ : 15:45 - 1402/08/14
کد خبر : 1098451
سرویس خبری : فرهنگی
 

میزگرد کتاب «اندیشه پیشرفت و تحولات جدید جامعه ایران»  مرحوم دکتر مجید تهرانیان

میزگرد کتاب «اندیشه پیشرفت و تحولات جدید جامعه ایران» مرحوم دکتر مجید تهرانیان

کارگر آنلاین | میزگرد اعتمادآنلاین درباره کتاب «اندیشه پیشرفت و تحولات جدید جامعه ایران» با هدف بازخوانی اندیشه‌های مجید تهرانیان؛ با حضور هادی خانیکی، احمد میدری و محمد فاضلی را در این ویدئو مشاهده کنید.