تاریخ : 06:37 - 1399/08/23
کد خبر : 283845
سرویس خبری : گوناگون
 

عکس: کارنامه احمدشاه قاجار با خط نستعلیق!

عکس: کارنامه احمدشاه قاجار با خط نستعلیق!

نفر اول ، احمد شاه قاجار است.معلم نقاشی او «کمال الملک» بوده و استاد خط، «عماد الملک» از سرآمدان هنر خوشنویسی ایرانی و بزرگترین خوشنویس در خط نستعلیق.

کارنامه تحصیلی احمدشاه قاجار!


منبع : فردا