تاریخ : 12:14 - 1399/11/08
کد خبر : 510342
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
 

خبر خوش برای کارگران از پایان مرخصی اجباری+سند

خبر خوش برای کارگران از پایان مرخصی اجباری+سند

اختصاصی کارگر آنلاین : مرخصی کارگران به صورت اجبار از سوی کارفرما خلاف قانون کار می باشد .