تاریخ : 11:23 - 1399/12/06
کد خبر : 595914
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
 

گرفتن برگه تسویه حساب بدون پرداخت مزایای کامل/ عیدی ربطی به مزایای مزدی عرفی ندارد!

گرفتن برگه تسویه حساب بدون پرداخت مزایای کامل/ عیدی ربطی به مزایای مزدی عرفی ندارد!

برخی کارفرمایان از کارگران خود فرم تسویه حساب می‌گیرند بدون اینکه عیدی و مزایای مزدی بهمن و اسفند را پرداخت کرده باشند.

کارگر آنلاین | کارگران یک تولیدی در تهران در تماسی از اجبار برای امضای فرم تسویه حساب خبر دادند.

ظاهراً کارفرما بعد از پرداخت ناقص عیدی که کمتر از دو پایه حقوق کارگری بوده است، کارگران را مجبور کرده فرم تسویه حساب را امضا کنند و تعهد بدهند که هیچ طلبی از کارفرما ندارند.

کارگران می‌گویند: کارفرما اعلام کرده در صورت‌عدم تسویه حساب، برای سال بعد قرارداد کار برای کارگر خاطی تنطیم نشده است؛ این کارگران ادعا می‌کنند پرداخت همین عیدی ناقص، موجب کسر شدن از مزایای مزدی عرفی شده و حقوق بهمن و اسفند، کمتر از میزان معمول پرداخت شده است؛ با این حال کارگران مجبورند فرم تسویه حساب را امضا کنند. در غیر این صورت، اسم آن‌ها در میان تعدیلی‌های سال آینده خواهد بود و از کار، بیکار خواهند شد.

این در حالیست که براساس قوانین و ضوابط روابط کار، امضای «تسویه حساب صوری» دلیل بر خاتمه طلبکاری کارگر نیست و کارگر همچنان حق شکایت به مراجع ذیصلاح را دارد.


منبع : ایلنا