تاریخ : 21:30 - 1399/12/14
کد خبر : 620633
سرویس خبری : بهداشت و درمان
 

کیش و مات به سبک کرونایی

کیش و مات به سبک کرونایی

کرونا تا به حال ۳ بار به ما کیش داده و حالا منتظر است تا ببیند برای چهارمین بار می‌تواند ما را کیش و مات کند. برای همین کرونا بار سفرش را بسته است.

به گزارش کارگر آنلاین، وزیر بهداشت مرتب با کرونا شطرنج بازی می‌کند. دکتر نمکی می‌داند دست به مهره بازی است و با هر تصمیم نادرست، ​ همه ما در برابر کرونا کیش و مات می‌شویم.
کرونا اسبش را زین کرده و سربازانش را هم ردیف کرده است تا ببیند در کدام قلعه می‌تواند نفوذ کند.
کرونا تا به حال ۳ بار به ما کیش داده و حالا منتظر است تا ببیند برای چهارمین بار می‌تواند ما را کیش و مات کند. برای همین کرونا بار سفرش را بسته است.


منبع : IRIB NEWS AGENCY | خبرگزاری صدا و سیما