تاریخ : 15:08 - 1399/12/16
کد خبر : 624053
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
 

۶ میلیون و ۸۵۰ | حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ ؟

۶ میلیون و ۸۵۰ | حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ ؟

دبیر کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارگران گفت: حقوق دریافتی کارگران، به زور پاسخگوی یک هفته از زندگی آن‌هاست و برخلاف برخی ادعاها، همه کارگران ذره ذره افزایش تورم و سختی‌های ناشی از آن را با تمام وجود لمس کردند.

کارگر آنلاین |  دبیر کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارگران گفت: حقوق دریافتی کارگران، به زور پاسخگوی یک هفته از زندگی آن‌هاست و برخلاف برخی ادعاها، همه کارگران ذره ذره افزایش تورم و سختی‌های ناشی از آن را با تمام وجود لمس کردند.

رقم پیشنهادی ما برای حقوق کارگران در سال آینده ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است که با توجه به اعداد و ارقام تورم استخراج شده و در حال بررسی در جلسات شورای عالی کار است.
در صورت تصویب این رقم، بازهم این حقوق ۵۰ درصد میزان خط فقر خواهد.