تاریخ : 12:30 - 1399/12/17
کد خبر : 626724
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
 

معافیت شاغلان صنایع‌دستی از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در ۱۴۰۰

معافیت شاغلان صنایع‌دستی از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در ۱۴۰۰

قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسنامه‌دار سال آینده از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی معاف می‌شوند.

به گزارش کارگر آنلاین،  قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسنامه‌دار سال آینده از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی معاف می‌شوند. به گزارش ایلنا، با الحاق یک جز به بند (و) تبصره (۲) ماده‌واحده لایحه بودجه که روز گذشته  از سوی نمایندگان مجلس تصویب شد، دولت مکلف است برای برخورداری مشمولان قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسنامه‌داردارای تا ۵ کارگر را از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی معاف کند.از قرار معلوم؛ منابع مالی مورد نیاز این طرح از محل اعتبار پیش‌بینی‌شده در ردیف‌های (۱۱)، (۲۵) و تبصره (۱۴) از محل سایر ظرفیت‌های این قانون و کسری منابع مالی مورد نیاز با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت‌ها و صندوق‌ها، ظرف سال ۱۴۰۰ به سازمان تأمین اجتماعی تأدیه خواهد شد.به صورت مشخص از سوی وزیر میراث فرهنگی گفته شده، بنابراین مصوبه، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری سازمان تأمین اجتماعی نسبت به سامان‌دهی مشمولان و به میزان برخورداری آنان از حق بیمه حمایتی سهم دولت متناسب با استقرار در مناطق محروم و کمتر توسعه‌ یافته در قالب توافقنامه‌های سه‌جانبه فی‌مابین سازمان برنامه و بودجه، سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه تخصصی ذی‌ربط طی سال ۱۴۰۰ به صورت فصلی (سه ماهه) اقدام کند.


منبع : خبرگزاری ایلنا