تاریخ : 11:40 - 1400/01/18
کد خبر : 700326
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
 

تدوین لایحه دو فوریتی دائمی شدن همسان‌سازی بازنشستگان | اعطای گروه و فوق‌العاده ایثارگری

تدوین لایحه دو فوریتی دائمی شدن همسان‌سازی بازنشستگان | اعطای گروه و فوق‌العاده ایثارگری

تدوین پیش نویس لایحه دو فوریتی دائمی شدن همسان سازی انجام شده در مهرماه سال ۱۳۹۹ شروع شد.

کارگر آنلاین | نخستین جلسه حضوری کارگروه ٣١ نفره (نمایندگان بازنشستگان کشوری و لشکری) روز سه شنبه هفدهم فروردین ماه اولین با حضور جناب اقای دکتر محمد باقر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، اقای دکتر عوض پور رئیس دفتر سلامت و رفاه، اقای دکتر دهستانی معاون دفتر سلامت و رفاه و سرکار خانم احمدی رئیس گروه دفتر سلامت و رفاه و جناب اقای دکتر میرزاده مشاور ارشد رئیس سازمان برنامه بودجه در امور بازنشستگان تشکیل که پس از چهار ساعت بحث و تبادل و نظر در خصوص موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

١- مقرر گردید در اسرع وقت پیش نویس لایحه دو فوریتی دائمی شدن همسان سازی انجام شده در مهرماه سال ١٣٩٩ با مشارکت کمیته منتخب ٧ نفره اعضای کارگروه ٣١ نفره و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی طراحی و تدوین و برای تصویب به مراجع ذیصلاح از طریق سازمان برنامه بودجه به دولت و مجلس ارسال گردد. 

٢- مقرر گردید به نمایندگی از اعضای کارگروه ٣١ نفره آقایان وحید محمدزاده، رحمت هاشمی، فرج کمیجانی، محمد ابراهیم پژوهش، حسین مومنی و جناب سرهنگ صمد رحیمی و خانم عیوضی با مشارکت کارشناسان نهاد های ذیصلاح نسبت به تدوین پیش نویس لایحه و پیگیری سایر امور اقدام نمایند. 

٣- اعضای کمیته منتخب ٧ نفره قبل از ارسال پیش نویس لایحه بایستی موضوع را با همه اعضای کارگروه ٣١ نفره در میان بگذارند و نظرات اصلاحی کل اعضای کارگروه را به بحث بگذارند .پس از تایید اکثریت اعضای کارگروه ٣١ نفره پیش نویس لایحه را به مراجع ذیصلاح ارسال نمایند.

٤- هر کدام از اعضای کارگروه ٣١نفره موظف هستند پیش نویس لایحه دو فوریتی را حداقل با ده نفر از فعالان صنفی صاحب نظر در میان بگذارند و نظرات اصلاحی مورد نظر آنان را اخذ و در کارگروه ٣١نفره به بحث بگذارند.

٥- مقرر گردید در اسرع وقت موانع موجود در مسیر صدور احکام اعطای یک طبقه به بازنشستگان قبل سال ٩٦ و احکام فوق العاده ویژه ایثارگران بررسی و رفع مانع گردد و همچنین تاکید شد که هر زمان که احکام صادر شود زمان اجرا حتما از تاریخ ١٣٩٩/٧/١ خواهد بود.

٦- در خصوص ارتقای سطح خدمات بیمه ایی بازنشستگان بحث های بسیار مفصلی انجام شد مقرر گردید بررسی های کارشناسی لازم انجام شود.

٧- در خصوص فوق العاده ویژه بازنشستگان خادم در مناطق جنگی، فوق العاده ویژه بازنشستگان بهداشت و درمان. فوق العاده ویژه مدارس استثنایی، موضوع بازنشستگان اول مهر ماه سال ٩٨، بیمه عمر، و ..... مطالب در جلسه طرح موضوع شد مقرر گردید اکثر این نوع موضوعات در قالب همین لایحه دو فوریتی حل شود.

٨- مقرر گردید مباحث مربوط به کارگروه ٣١ نفره فقط از طرف مدیر هماهنگی و سخنگوی کارگروه به جامعه بازنشستگان اطلاع رسانی شود. و دیگر اعضای کارگروه از اطلاع رسانی پراکنده پرهیز نمایند.