تاریخ : 11:10 - 1400/01/22
کد خبر : 700509
سرویس خبری : فرهنگی
 

استفاده از ظرفیت ماه مبارک رمضان در تقویت عبادات فردی | علیرضا پناهیان

استفاده از ظرفیت ماه مبارک رمضان در تقویت عبادات فردی | علیرضا پناهیان