تاریخ : 06:26 - 1400/03/31
کد خبر : 704628
سرویس خبری : فرهنگی
 

علت استفاده از کودکان در احضار ارواح

علت استفاده از کودکان در احضار ارواح

احضار ارواح را از راه خوابانیدن اطفال انجام می‌دهند. این به جهت قابلیت آنها یا کمتر بودن موانع و علایق در آنهاست.

آیت الله بهجت ره می فرماید:احضار ارواح را از راه خوابانیدن اطفال انجام می‌دهند. این به جهت قابلیت آنها یا کمتر بودن موانع و علایق در آنهاست.

شخصی می‌گفت: طفل بودم، یادم می‌آید کسی را آورده بودند که دعایی کند و یا از جن و یا ارواح سؤال کند که به من گفت: در کاسه‌ای که در آن آب است نگاه کن یا گوش کن. من نگاه و یا گوش کردم و دیدم که توی کاسه سر و صدایی بلند است


منبع : تسنیم