تاریخ : 08:09 - 1397/05/19
کد خبر : 70483
سرویس خبری : گوناگون
 

مسیح علینژاد، نفوذی وزارت اطلاعات است!!!

مسیح علینژاد، نفوذی وزارت اطلاعات است!!!

یکی از چهره های رسانه ای ضدانقلاب، در گفتگویی مسیح علینژاد را نفوذی اطلاعات در میان اپوزیسیون دانست.

به گزارش کارگرآنلاین، مانوک خدابخشیان، یکی از چهره های رسانه ای ضدانقلاب، در گفتگویی درباره مسیح علینژاد گفت: «سیستم اطلاعات همیشه کارگاه های بدیل سازی دارد. ما حداقل با بیش از200 نفوذی مشخص آشنا شدیم: گنجی، سازگارا و... چون شوروی و نحوه سقوطش را خیلی خوب میشناسم، برای همین برداشتم اشتباه نبوده که چه کسانی را رژیم به موقع به خارج می فرستد.»

وی درباره علینژاد افزود: «من هرگز قبولش نداشتم؛ اعمال او هم نشان داده است.»

منبع: جام نیوز