تاریخ : 16:50 - 1397/05/29
کد خبر : 70545
سرویس خبری : گوناگون
 

دو خبری که امروز باعث نوسانات قیمت سکه شد!

دو خبری که امروز باعث نوسانات قیمت سکه شد!

المیرا شریفی مقدم در توییتر دو خبر از بازر سکه دارد که یکیش باعث کاهش قیمت سکه شد و دیگری باعث افزایش قیمت شد.