تاریخ : 17:59 - 1397/09/21
کد خبر : 71572
سرویس خبری : گوناگون
 

افشاگری جنجالی رشیدپور در برنامه حالا خورشید

افشاگری جنجالی رشیدپور در برنامه حالا خورشید

رشیدپور مجری برنامه حالا خورشید در برنامه صبح خود از فعالیت برخی از شرکت ها پرده برداشت که بر اساس آن این شرکت ها به صورت صوری افراد را به عنوان نخبه معرفی کرده و در مراسم های رسمی از آن افراد به عنوان نخبه توسط وزرای دولت تقدیر می شود.