تاریخ : 23:50 - 1398/11/07
کد خبر : 77072
سرویس خبری : سیاسی
 

توئیت عجیب حسن روحانی با هشتک "انتخابات تشریفاتی"!

توئیت عجیب حسن روحانی با هشتک "انتخابات تشریفاتی"!

کارگر آنلاین:،حسن روحانی امروز در توئیتی عجیب از هشتک انتخابات تشریفاتی استفاده کرد، این در حالی است که پیش از این خود آقای روحانی دو مرتبه با همین ساز و کار به ریاست جمهوری انتخاب شده اند و هنوز دو سال از خدمت ایشان در این پست باقی مانده است!