تاریخ : 19:51 - 1398/12/18
کد خبر : 78720
سرویس خبری : بهداشت و درمان
 

HSE کرونا را بخوانید و عمل کنید و سالم بمانید

HSE کرونا را بخوانید و عمل کنید و سالم بمانید

کارگر آنلاین : رعایت HSE کرونا باعث می شود در کمترین خطر ابتلا به کرونا قرار بگیرید.

کارگر آنلاین: برای دریافت فایل HSE کرونا دانلود را انجام دهید.