تاریخ : 14:54 - 1399/01/28
کد خبر : 80725
سرویس خبری : گوناگون
 

پارسال در فکر شورش در تهران بودند و امسال به فکر گور دسته جمعی!

پارسال در فکر شورش در تهران بودند و امسال به فکر گور دسته جمعی!

کارگر آنلاین: محمدرضا کائینی در کانال تلگرامی خود نوشت: اگر سال گذشته در چنین روزهایی، که مراکز امنیتی آمریکا،انگلیس،فرانسه و اقمار آنان، در صدد برنامه ریزی برای هدایت شورش های آینده ایران بودند.کسی به شما می گفت: سال بعد در چنین موسمی، آنان به گور دسته جمعی باز می گردند، برای بخشی از جامعه خود دعوتنامه مرگ می فرستند، در برابر لشگری صف کشیده از گرسنه گان و بیکاران مستاصلند، حتی از کشورهای آفریقایی ماسک می دزدند و در بیمارستان ها، پرستاران پرده های آویخته بر پنجره را تقطیع و تبدیل به ماسک می کنند! (هر دم از این باغ بری می رسد) و...الخ، در باورتان می گنجید؟ تصور می کنید که اگر یکی از این صحنه ها در ایران روی می داد و تصاویرش بدان خراب آباد می رسید، بانگ واویلای آنان تا آسمان چندم بر می خاست؟

حال اگر به موازات این همه، خبر می دادند که در چنان هنگامه ای، اگر به هر یک از تیاترهای عربی-عبری که در قامت یک تلویزیون بر شما پرده گشوده اند، سرک بکشید، به گونه ای ادا و اطوار می ریزند که گویی کرونا تنها از ایران سراغ گرفته و جهان غرب همه گی بر محمل صحت و سلامت نشسته اند، می توانستید به سهولت بپذیرید؟

از سوی دیگر اگر می شنیدید که در این همهمه، عده ای در حول و حوش خودمان، مذمت دو قرن چهره آرایی مغرب زمین را بر نمی تابند و با تمام وجود پیش بینی-بخوانید آرزو-می کنند که به زودی متولیان توطئه و استثمار از این چالش نیز می رهند و داروی کرونا را می یابند و پرسش روشن شما از این همه انحطاط را، به خوشحالی از مرگ و میر بی گناهان در غرب مصادره و به نیابت از ایشان شهید نمایی می کردند، از حیرت انگشت به دهان نمی گرفتید؟ آری، ما هم اینک "سه راهی فریب" را به نظاره نشسته ایم، شعبدهء لا و نیم لا کردن حقیقت از چند جهت و با چند روش، اما با هدفی واحد! ما باغ وحشی را می بینیم که کمتر نسلی اقبال مشاهده آن را می یابد! اینها را دقیقا به خاطر بسپارید، ما در پسِ کرونا، با ماله کشان‌حرفه ای غرب، زیاد کار داریم!

این چهارمین یادداشت کرونایی را تقدیم می کنم به احمد فردید که غرب را مغرِب عالم می دانست و امروز نیست که این همه را از نزدیک بنگرد.روحش شاد.
منبع: مشرق

 

کارگر آنلاین را در روبیکا دنبال کنید