تاریخ : 12:54 - 1400/06/07
کد خبر : 878211
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
 

تغییرات مهم در بیمه و سوابق تامین اجتماعی شاغلان کسب و کارهای اینترتی اعلام شد

سرویس مشاوره کارگر آنلاین ؛

تغییرات مهم در بیمه و سوابق تامین اجتماعی شاغلان کسب و کارهای اینترتی اعلام شد

کارگر آنلاین | صاحبان مشاغل اینترنتی می بایست برای افرادی که به آن ها حقوق و دستمزد می دهند سوابق بیمه در تامین اجتماعی را ثبت و حق بیمه آن را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند .

به گزارش کارگر آنلاین ، صاحبان مشاغل ایتنرنتی می بایست برای افرادی که به آن ها حقوق و دستمزد می دهند سوابق بیمه در تامین اجتماعی را ثبت و حق بیمه آن را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند . با شکایت افرادی که به هر نهوی حقوق دریافت کرده اند صاحبان مشاغل مشمول جریمه و پرداخت حق بیمه با جرائم سنگین می شوند .