تاریخ : 12:07 - 1400/06/10
کد خبر : 888288
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
 

اطلاعیه مهم برای صاحبان مشاغل آزاد / حق بیمه تامین اجتماعی شامل این افراد هم می شود

سرویس مشاوره کارگر آنلاین ؛

اطلاعیه مهم برای صاحبان مشاغل آزاد / حق بیمه تامین اجتماعی شامل این افراد هم می شود

کارگر آنلاین | مبلغ بیمه مشاغل آزاد با توجه به حقوق مندرج در قرارداد شما در سال ۱۴۰۰ محاسبه می شود.

ولی میزان حداقل پرداختی بیمه (حداقل دستمزد) برای این نوع بیمه به شرح زیر است:

  • حق بیمه مشاغل آزاد 14 درصد ( 12 درصد بیمه شده + 2 درصد دولت) برای ماه 30 روز  3,186,594 ریال و برای ماه 31 روزه 3,292,814 ریال
  • حق بیمه مشاغل آزاد 16 درصد (14 درصد بیمه شده + 2 درصد دولت) برای ماه 30 روز 3,717,693 ریال و برای ماه 31 روزه 3,841,616 ریال
  • حق بیمه مشاغل آزاد 20 درصد (18 درصد بیمه شده + 2 درصد دولت) برای ماه 30 روز 4,779,891 ریال و برای ماه 31 روزه-4,939,221 ریال