تاریخ : 12:52 - 1400/06/10
کد خبر : 888547
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
 

بازنشستگی و دریافت مستمری از دو صندوق تامین اجتماعی و خدمات درمانی امکان پذیر است ؟

سرویس مشاوره کارگر آنلاین ؛

بازنشستگی و دریافت مستمری از دو صندوق تامین اجتماعی و خدمات درمانی امکان پذیر است ؟

کارگر آنلاین | مطابق قانون بازنشستگی و دریافت مستمری حقوق فقط از یک صندوق بیمه گر امکانپذیر می باشد .

به گزارش کارگر آنلاین ، مطابق قانون بازنشستگی و دریافت مستمری حقوق فقط از یک صندوق بیمه گر امکانپذیر می باشد .