سه دلیل کاهش قیمت مرغ در ماه محرم/قیمت به زیر نرخ مصوب رسید

سه دلیل کاهش قیمت مرغ در ماه محرم/قیمت به زیر نرخ مصوب رسید

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران سه دلیل عمده را اعلام کرد که باعث شده قیمت مرغ به زیر ۵۰ هزار تومان برسد.


سامانه بتای بانک رفاه کارگران
بانک رفاه کارگران