تاریخ : 06:41 - 1399/06/29
کد خبر : 131842
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
 

چرا کارگران باید در شهریورماه 183 ساعت کار کنند؟

چرا کارگران باید در شهریورماه 183 ساعت کار کنند؟


منبع : کارگر آنلاین